Drukuj 

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W PARAFII CHECHŁY

Dzień Pański 28 lipca 1985 roku pozostanie na długo w pamięci wiernych parafii Chechły k. Ropczyc. Był to dzień oczekiwany i starannie przygotowywany. W rekolekcjach parafianie uczestniczyli licznie i pobożnie. Drogę w kierunku od Ropczyc do Łączek Kucharskich już od wczesnych godzin rannych zaczęła zalewać fala pielgrzymów spieszących do nowej, pięknej świątyni. Zagrody gospodarskie same mówiły, że parafia Chechły przeżywa w tym dniu wielkie, podwójne święto: odpust parafialny i poświęcenie nowego kościoła.

O godz. 10,45 – przy pięknej pogodzie – zgromadzili się przed kościołem: Ks. kanonik Józef Kasprzak, proboszcz parafii Chechły, ubrany w szaty liturgiczne, Ks. dziekan Zenon Rogoziewicz z Nowego Sącza i Ks. kanonik Eugeniusz Olech – koncelebranci, Ks. prałat Józef Cieśla, dziekan dekanatu ropczyckiego, Ks. prałat Zygmunt Król z Sędziszowa Młp., księża, wśród nich dwaj kapłani z archidiecezji warszawskiej: Jan i Jacek Kozubowie.

feletron annaW procesji wprowadzającej Ks. Biskupa Ordynariusza Jerzego Ablewicza do nowej świątyni są dzieci w strojach regionalnych, młodzież odświętnie ubrana i uśmiechnięta, i lud wierny parafii chechelskiej oraz okolicznych miejscowości.
Posypały się wierszyki od dzieci, i zapewnienia od młodzieży, że na zawsze będzie otwarta na wezwanie Ks. Biskupa. Przedstawiciel wspólnoty parafialnej podkreślił, iż „na świecie trwa walka o wiarę, o Boga, o wartości najważniejsze. Jesteśmy słabi, więc prosimy Cię Najdostojniejszy Arcypasterzu o błogosławieństwo, abyśmy z tej walki wyszli zwycięsko. Przyrzekamy, że jak do tej pory tak i nadal wiernie stać będziemy przy Bogu”.

Ks. Proboszcz powitał serdecznie Ks. Biskupa, kapłanów, siostry zakonne i lud Boży oraz przedstawił krótko historię budowy tej świątyni na tzw. „Głodnej Górze” w Chechłach (początki kultu Bożego sięgają prawie 200 lat). Parafia Chechły została erygowana 26. VI. 1979 r., a już 19 lipca rozpoczęto budowę nowej świątyni p.w. św. Anny. Pozwolenie na budowę nowego kościoła otrzymał w 1976 r. Ks. Jan Wilk. W dniu 28. IX. 1980 r. Ks. Biskup Ordynariusz wmurował kamień węgielny.

Projekt kościoła opracował mgr inż. arch. Adam Gustaw. Konstruktorem był mgr inż. Władysław Uchman, zaś wnętrze projektował mgr inż.. Zdzisław Ostrowski. Majstrem budowy był Jan Książek z Niedźwiady. „Było nam ciasno przez wiele lat w tej kapliczce o 1 km wyżej – mówił Ks. Proboszcz – ale dziś doczekaliśmy się tej nowej świątyni. Serdecznie proszę Najdostojniejszego Ks. Biskupa Ordynariusza o poświęcenie tego nowego kościoła”.
Ks. Biskup Ordynariusz poświęcił wodę i pokropił ściany nowej świątyni. Wierni modlili się w ciszy i skupieniu. Obrzęd poświęcenia Ks. Biskup Ordynariusz zakończył słowami modlitwy: „Bóg Ojciec miłosierdzia niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy”. Poświęcona świątynia napełniła się radosnym i potężnym śpiewem hymnu: „Chwała na wysokości Bogu…”.

Jako motto do swego kazania Ks. Biskup Ordynariusz wybrał słowa św. Jana: „Aby człowiek nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16). „Te słowa – mówił Ks. Biskup – tłumaczą to wszystko co się dzieje dziś w Chechłach, w tej nowej świątyni. Po tylu latach ogromnego trudu urzeczywistnia się plan samego Boga… Plan Boży jest taki, aby człowiek nie zginął, ale miał żywot wieczny… Sam Bóg narodził się z Maryi, której matką jest św. Anna. Jezus jest Synem Maryi, Wnukiem Anny… Bóg wciągnął Annę w ten wielki plan zbawienia. Anna po hebrajsku oznacza „łaskę”. Wielka łaska stała się udziałem św. Anny. Anna z tą łaską współpracowała… Ona wydała wspaniały Owoc – Niepokalaną… Obraz św. Anny przedstawia Annę, jak czyta z dziewczynką Maryją Pismo św. Zawsze będzie ona patronką chrześcijańskich matek… Na naszej ziemi ojczystej powstały 184 kościoły ku czci św. Anny, a ten jest 185, albo jeszcze dalszy. Ona się tu zakorzeniła - Anna tzn. „łaska”. Wiecie jak trudna była droga do tego kościoła. To była droga bardzo trudna, okupiona i przez kapłanów i przez wiernych. Kto te trudności pokonał? – św. Anna. Poświęcamy kościół pod wezwaniem św. Anny w parafii, która zasłużyła sobie na SANKTUARIUM Św. ANNY… Mam takie gorące pragnienie, abyście tutaj w tym kościele ustawicznie odkrywali na nowo św. Annę, abyście coraz lepiej poznawali Jej godność, Jej przykład, jak to Bóg włączył w plan zbawienia rolę św. Anny i każdego człowieka… Myśmy budowali te mury z tym przekonaniem, że w nich będzie urzeczywistniony najwyższy plan Boży, plan naszego zbawienia… Cieszę się, że ten kościół mogłem poświęcić. Dziękuję przede wszystkim Bogu i wstawiennictwu św. Anny… Dziękuję Ks. Proboszczowi, który włożył tyle trudu, zdrowia, inwencji, że podjął się tak nieraz ciężkich i wyczerpujących zabiegów, aby dziś można było przeżyć tę uroczystość poświęcenia kościoła. Wspominam księży zmarłych: Ks. T. Cyzę, i Ks. G. Bratka – jego cierpienia. Wspominam także Ks. Wilka, który tutaj przez pewien czas pracował i zabiegał około tej budowy. Wszystkim kapłanom z Ks. Dziekanem, którzy do tej budowy się przyczynili z całego serca dziękuję. Dziękuję bardzo panu Projektantowi za piękny projekt, wszystkim jego współpracownikom, każdemu z wykonawców tej wspaniałej budowli. Ale przede wszystkim chcę podziękować Wam, Drodzy Parafianie Checheł, bo przecież w tych murach jest Wasza ofiara, nie tylko Wasz pieniądz, ale ciężka Wasza praca, którą Bóg widział, widzi i za tę pracę obficie Was wynagrodzi. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, aby te mury wyrosły, abyśmy dzisiaj mogli się znaleźć w tym pięknym wnętrzu.

Ks. Biskup Ordynariusz złożył także życzenia wiernym parafii Chechły: abyście zawsze mieli chleb i mleko, tyle ile wam potrzeba do życia, ale żeby na każdy dzień „chlebem” i „mlekiem” było również imię Anna Patronki tego kościoła i tutejszej parafii.

W modlitwie powszechnej modlono się: „za budowniczych i dobrodziejów tego kościoła, aby Bóg przez wstawiennictwo św. Anny wynagrodził ich trud i ofiarę…”.

W dalszej kolejności Ks. Biskup Ordynariusz p o ś w i ę c i ł o ł t a r z, kielich i patenę, oraz tabernakulum. (Kielich i patenę ofiarowała rodzina O. Jana Góry, dominikanina, która pochodzi z Okonina).

Po raz pierwszy w tej nowej świątyni, w tym sanktuarium św. Anny, Arcypasterz diecezji tarnowskiej odprawia Mszę św., a lud śpiewa: „Witaj Pani, Matko Matki…”. Jakaż to ważna chwila, historyczna data – 28.VII.1985 r.

Po Komunii św. Ks. Prałat Władysław Kostrzewa zapowiedział: „Przeniesiemy Najświętszy Sakrament do tabernakulum, aby dla Was był codziennym chlebem i radością przez wstawiennictwo Waszej Patronki św. Anny. Jako wotum wdzięczności za ten dzień, za dzisiejszą uroczystość odśpiewamy wszyscy hymn Magnificat”.

Przedstawicielka parafii w p o d z i ę k o w a n i u powiedziała Ks. Biskupowi: „Dziś spełniły się nasze marzenia i oczekiwania. Przez szereg lat trwał trud budowy naszej świątyni. Dziś ten trud naszych rąk, naszego wyrzeczenia oraz ofiary przedstawiłeś Arcypasterzu Bogu podczas poświęcenia. Za to wszystko, co uczyniłeś dla naszej parafii, za przybycie dzisiaj do nas, za poświęcenie tej nowej świątyni – „Bóg zapłać” Ci składamy serdeczne i obiecujemy modlić się za Ciebie tu przed obrazem św. Anny.

W obrzędzie rozesłania Ks. Biskup zacytował słowa Pana Jezusa: „Ja jestem z wami po wszystkie dni…”. On zamieszkał w tej świątyni i ma zamieszkać w każdym z nas. Następnie Ks. Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa, a Ks. Proboszcz zaintonował pieśń: „My chcemy Boga”. Po Mszy św. Ks. Biskup udał się do kapliczki odległej o 1 km wyżej, w której znajduje się płaskorzeźba św. Anny „Samotrzeciej”, która to kapliczka pełniła dotychczas rolę kościoła parafialnego.

Ks. Roman Wrona